Chile Kaweskar Skorpios Kreuzfahrt
Chile - Kreuzfahrt mit der Skorpios III (Kaweskar) - 4 Tage

Unterkünfte des Reisebausteins Chile - Kreuzfahrt mit der Skorpios III (Kaweskar) - 4 Tage